UZŅEMŠANA

Skolā uzņem bērnus un jauniešus ar pedagoģiski – medicīniskās komisijas atzinumu.

PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS

• Speciālās pirmsskolas izglītības programma, kods 01015811, 01015911.

PAMATIZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS

• Speciālās pamatizglītības programma, kods 21015811.

• Speciālās pamatizglītības programma - ,,C" līmenis, kods 21015911.

• Speciālā mazākumtautības programma, kods 21015821.

Mājturība, kods 2281401, iegūstamā kvalifikācija – mājkalpotājs, 1.kvalifikācijas līmenis, īstenošanas ilgums – 3 gadi.

Kokizstrādājumu izgatavošana, kods 2254304, iegūstamā kvalifikācija – galdnieka palīgs, 1.kvalifikācijas līmenis, īstenošanas ilgums – 3 gadi.

Ēdināšanas pakalpojumi, kods 2281102, iegūstamā kvalifikācija – pavāra palīgs, 1.kvalifikācijas līmenis, īstenošanas ilgums – 3 gadi.

Skolā strādā augsti kvalificēti pedagogi. Mūsu kolektīvs strādā tā, lai katrs bērns justos labi un droši, attīstītu savas spējas un talantus.