front

Saskaņā ar Carnikavas novada domes 22.06.2017 lēmumu Carnikavas novada pašvaldības iestāde "Piejūras internātpamatskola" ir likvidēta ar 30.06.2017.

Nepieciešamības gadījumā iespējams sazināties:

Siguļi, Carnikavas novads, LV-2163,

tālr. +371 67956366, 28365823

www.piejurasskola.lv

e-pasts:

Skolas direktors: Juris Krastiņš,

e-pasts:

Sekretāre: Anita Bauere