EKOSKOLAS VIDES NOVĒRTĒJUMS

2015./2016.m.g.

Skolas vides novērtējums.

Piejūras internātpamatskolā mācās bērni un jaunieši ar speciālām vajadzībām, to starpā arī skolēni ar kustību traucējumiem. Pārskatot pagājušā mācību gada vides novērtējumu, redzam, ka ir uzlabojumi. Skola ir aprīkota, lai tajā labi varētu justies izglītojamie ar kustību traucējumiem. (uzbrauktuves, pacēlājs, piemērotas internāta istabiņas, sanitārais mezgls). Domājam un realizējam, lai skolēni justos labi, ar prieku brauktu uz skolu. Skolēni pavada skolā piecas dienas nedēļā, reizēm arī nedēļas nogalēs, tādējādi ir izstrādāts dienas režīms, lai mācītos un lietderīgi pavadītu brīvo laiku. Mūsu priekšrocība ir tā, ka esam lauku skola, blakus ir mežs, Dzirnezers, Pulksteņezers, Gauja un Rīgas jūras līcis, tai pašā laikā netālu atrodas arī Rīgas – Tallinas šoseja, kas rada bīstamas situācijas. Šogad mūsu gada tēma ir ,,Transports".

Atkritumi.

Par atkritumu izvešanu ir noslēgts līgums ar SIA ,,Vides pakalpojumu grupa". Pie skolas būs 1 atkritumu tvertne. Skolā mēs atkritumus šķirojam, klasēs ir izvietotas kastes makulatūrai, gaitenī novietota pašizgatavota kaste izlietotām baterijām. Papīra lapas cenšamies izmantot no abām pusēm, otrā pusē pēcpusdienu nodarbībās skolēni zīmē, aplicē, loka, veido savus radošos darbiņus. Katru gadu piedalāmies Vislatvijas Lielajā talkā, piedalāmies makulatūras vākšanas konkursā. Rezultātā saņēmām pateicību un 5 kg zīmēšanas papīra. Skolotāji izglīto skolēnus par atkritumu šķirošanas nozīmi, par to samazināšanas iespējām, iepazīstina, kas ir dažādas atkritumu kategorijas. Šajā mācību gadā sāksim veidot skolvadības sistēmu e-klase, kuru sāksim izmantot nākošajā mācību gadā, līdz ar to mazāk lietosim papīra formāta dokumentāciju.

Enerģija.

Skolā tiek patērēts samērā daudz enerģijas, ņemot vērā, kā šeit ir internāts, kur bērni uzturas visu diennakti, reizēm arī nedēļas nogalēs. Skolai ir pašai sava apkures sistēma, sava katlu māja. Kurināšanai tiek izmantotas ogles un malka. Pagājušajā mācību gadā esam daudz darījuši, lai ieviestu enerģijas taupīšanas paradumus. Pie elektrības slēdžiem piestiprinājām uzlīmes - ,,Neaizmirsti izslēgt elektrību". Starpbrīžos dežuranti seko tam, lai klašu telpās, gaiteņos dienas laikā tiktu izslēgts apgaismojums. Apgaismojums visur ir labs un atbilst normām. Skolā ēdināšanu nodrošina SIA, tādēļ virtuvē uzstādīti atsevišķi elektroskaitītāji.

Ūdens.

Ūdens ir svarīga mūsu dzīves sastāvdaļa. Pagājušajā mācību gadā mūsu gada tēma bija ,,Ūdens", līdz ar to daudz runājām, pētījām par ūdens taupīšanu, tā ietekmi uz visas planētas dzīvi. Katrā klases telpā ir izlietne, tekošu krānu nav, ja ir bojājumi, tad skolas saimnieks tos nekavējoties novērš. Skolas virtuvē izmantojam trauku mazgājamo mašīnu. Ir izveidotas atgādnes par taupīšanu pie ūdens krāniem. Visa pagājušā mācību gada laikā gan mācību, gan audzināšanas stundu laikā daudz runājām par ūdens resursu taupīšanu un saglabāšanu planētas nākotnei. Ūdens patēriņa noteikšanai ir uzstādīti skaitītāji. Apspriešanas procesā ir komunālo jautājumu risināšana vienoti Carnikavas novadā. Šogad nostiprināsim iesākto.

Transports.

Mūsu skola atrodas Carnikavas novadā Siguļos. Ir nodrošināta droša satiksme skolēnu atvešanai no Rīgas autoostas līdz skolai pirmdienās un atpakaļ piektdienās. Šos pārvadājumus veic skolas no SIA Ekspress Ādaži īrētais autobuss, līdz ar to tiek sasniegta lielāka drošība. Blakus skolai uz ceļa ir novietoti ātrumu ierobežojoši šķēršļi. Skolā notiek Informāciju dienas par drošību kopā ar Pašvaldības policijas pārstāvjiem un CSDD darbiniekiem. Šajās nodarbībās tiek skaidroti un atkārtoti satiksmes noteikumi, gājēju tiesības un pienākumi. Būtiskākā ietekme uz vidi transporta jomā ir transporta līdzekļu radītais gaisa piesārņojums, jo to izmeši satur virkni kaitīgu vielu. Šajā mācību gadā pētīsim tēmu ,,Transports". Padziļināsim izpratni par transporta ietekmi uz vidi un cilvēka veselību.